tirsdag 28. juni 2011

Arbeiderpartiet skremmer med FrP-politikk

Kåre Simensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, glemmer pent og pyntelig at FrP-politikk betyr at borgerne får beholde mer av egne penger.

Simensen sier, ifølge Finnmark Dagblad, at tre store festivaler i Finnmark vil miste økonomisk støtte dersom Fremskrittspartiet kommer til makten.

Utgangspunktet for oppslaget i Finnmark-avisen, er at VG på mandag skrev at FrP vil kutte kulturstøtte.

Det Arbeiderpartiet utelater i beskrivelsen av FrPs politikk, er at partiet vil gi betydelige skattelettelser. Reduserte skatter og avgifter medfører at folk flest får beholde mer av egne penger. Større råderett over egne penger betyr økt valgfrihet. Borgere som ønsker å bruke penger på én eller flere festivaler får anledning til dette. Personer som ønsker å bruke egne penger annerledes, får frihet til å gjøre det.

Et kulturliv uten så mye politisk styrting som i dag er en fordel for borgerne, ikke en ulempe slik som Kåre Simensen fremstiller det.

I Nordkapp er det flere festivaler som ikke nyter godt av enorme skattefinansierte overføringer. Nordkappfestivalen fikk 100 000 kroner i år. Nordkapp Fotballfestival kr 0. Jeg må legge til at Nordkapp Fotballfestival fikk vanvittig god service hos kommunen, både hos Nordkapp kino og Teknisk sektor. Likevel viser de to festivalene at det er mulig å lage gode festivaler uten betydelig skattefinansiert støtte.

Ingen kommentarer: