tirsdag 31. mai 2011

Nordkappfestivalen = en suksesshistorie

Det er dessverre svært få i lokalsamfunnet som ønsker kultur uten politisk innblanding. Derfor er modellen som jeg foreslo på vegne av Høyre svært god. Kommunen gir et tilskudd, men private aktører utfører oppgaven. Nordkappfestivalen er et glimrende eksempel på god Høyre-politikk. La meg legge til at forslaget ble fremmet flere ganger før det ble reel politikk. Gjennom forslag ble politikken dreid til høyre.

I år er det tredje året fotballgruppa arrangerer Nordkappfestivalen. Programmet er publisert og det er et godt program. Odd Johnsen er dyktig som festivalgeneral.

Dagens organisering har gitt en veldig god festival med økonomisk gevinst. Årets festival er billigere enn om Nordkapp kommune skulle koordinert festivalen. I neste periode bør politikerne jobbe for å få samme gjennomføring av filmfestivalen dersom Nordkapp kommune virkelig ønsker å eie festivaler.

Jeg ønsker fotballgruppa og alle som har arrangement i årets festival lykke til.

Ingen kommentarer: