torsdag 5. mai 2011

Kulturelite med mye makt

Jeg må innrømme at jeg ikke vet hvem som drar i trådene, men kultureliten i Nordkapp har mye makt og en del politikere, spesielt fra SV, gir eliten innflytelse. Nei, nei; har ikke i tankene dagens FP-oppslag med Tore Fosse.

Denne eliten skal ha skryt; de bruker makten og drar fordeler av den. Nå er det bestemt at kulturprisutdelingen er flyttet. Prisen har alltid blitt delt ut under Nordkappfestivalen, men nå blir prisen delt ut i forkant av festivalen. Som en liberaler er jeg ikke spesielt opptatt av tradisjoner, men å dele ut kulturprisen på et festivalarrangement har vært en fin tradisjon som kommunen burde bevart.

I utgangspunktet bør festivalarrangøren få bestemme hvilket arrangement som skal få dele ut kulturprisen. Det var min oppfordring til politikerne i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.

Ingen kommentarer: