søndag 15. mai 2011

Økt fokus på frihet i FrP

Landsmøtet i FrP har fattet flere gode vedtak. Det jeg likte aller best er kravet til stortingsgruppa om mer fokus på skatte- og avgiftslettelser. Det er viktig å bruke skattepolitikken for å presse politikken til høyre. Eller sagt på en annen måte; når FrP hviler i skattespørsmål, da hviler også Høyre.

Mer om vedtaket, les Liberaleren.

Ingen kommentarer: