mandag 30. mai 2011

Hva er liberalisme i et kommunestyre?

Artikkel på Liberaleren og et spesielt hint fra meg til Fremskrittspartiet som i denne perioden har vært like rød som Arbeiderpartiet, SV og Høyre. Senterpartiet nevner jeg ikke, ettersom partiet har vært elendige på oppmøte i folkevalgte organ.

Ingen kommentarer: