tirsdag 31. mai 2011

Idretten og kommunestyret var på banen

Lars Helge Jensen har skrevet et brev til kommunen der han ber Nordkapp kommune ta et initiativ til et informasjonsmøte om spillemidlene. Jensen mener fylkeskommunen, idrettslag, kommunen og andre interesserte bør være på møtet. Årsaken er at Kultur-, nærings- og samferdselsstyret i Finnmark fylkeskommune nå skal fordele x antall millioner kroner i spillemidler uten at noen prosjekt fra Nordkapp har søkt om midler.

I desember 2010 behandlet kommunestyret den såkalte idrettsplanen med prioritert rekkefølge av prosjekt kommunen støtter. Saken ble behandlet i god tid før søknadsfristen gikk ut og ifølge vedtaket var politikerne, etter innstilling fra Nordkapp idrettsråd, enige i at kommunen skulle søke om penger for Nordkapp Flerbrukshall. Av én eller annen grunn fulgte ikke administrasjonen opp vedtaket og det ble ikke sendt en søknad.

Mandag 6. desember 2010 arrangerte Nordkapp idrettsråd et møte mellom idretten, byråkrater og politikerne. Det var fantastisk oppmøte og mye informasjon ble gitt, både om spillemidler og om idrettsrådets rolle i lokalsamfunnet. Både SV og Arbeiderpartiet var tilstede på møtet med folkevalgte politikere. Det kan jeg ikke si om Høyre og FrP som overhode ikke deltok i den fruktbare diskusjonen som møtet innebar for deltakerne.

Ingen kommentarer: