tirsdag 24. mai 2011

Godkjente valglister

Nordkapp kommune har godkjent alle valglistene som ble levert inn i forkant av tidsfristen som var satt. Alle listene er publisert på Nordkapp kommunes nettsted.

Ingen kommentarer: