fredag 27. mai 2011

Kommunestyret velger ordfører

I formannskapsmodellen er det kommunestyret som velger ordføreren når det er konstituering.

Ofte blir valget av ordføreren avtalt gjennom valgteknisk samarbeid mellom ulike partier. Den som blir ordfører trenger ikke å få stor oppslutning ved valget.

I Nesodden kommune er det stor debatt om ordførervervet. Etter at forsøksordningen med direktevalg av ordfører ble avviklet, er det flere som tar til ordet for folkeavstemning i kommunen på grunn av ordførervervet. Ifølge NRK, har ikke Kommunal- og regionaldepartementet noe imot at Nesodden kommune gjennomfører en rådgivende folkeavstemning om hvem som skal være ordfører i perioden 2011 – 2015.

Jeg har sans for at ordføreren har støtte bak seg i kommunestyret. Ikke bare i konstitueringen, men i hele perioden. Derfor vil jeg ikke at ordføreren skal komme fra et lite parti med en radikal toppkandidat. Skrevet på en annen måte; jeg bør ikke bli ordfører med et sosialdemokratisk flertall i kommunestyret.

Liberaleren har også skrevet om denne saken i dag.

Da Nordkapp ville være med i forsøksordningen var jeg skeptisk. Med direktevalg i 2007 ville Tore Fosse blitt ordfører uten at SV trengte å være spesielt godt representert i kommunestyret. Det ville vært uheldig for Nordkapp. Bare tenk på alle Rica-utspillene til SV de siste årene. Uheldig er kanskje et mildt ord ja.

Ingen kommentarer: