torsdag 26. mai 2011

Mye penger, men veldig fattig

Kommunal Rapport har offentliggjort fattigdomslisten for kommunene i Norge. Eller fattigdomsliste er et galt navn; mange kommuner har fryktelig mye skattefinansierte penger, men gjør dårlige prioriteringer.

Listen viser at politikerne i Nordkapp har mye penger å drive kommunen for sammenlignet med mange andre kommuner. Likevel bor i vi i en kommune med bunnskrapt kommunekasse og vi er registrert i ROBEK. Denne listen er ikke et kompliment til politikerne i Nordkapp. Dessverre har det, bortsett fra i enkeltsaker blant annet skolemønsteret, vært bred politisk enighet om den økonomiske politikken. Det er eksempelvis ikke forskjeller mellom SV og Høyre/FrP. Budsjettet for 2011 ble også vedtatt enstemmig.

Vi har så mye penger i kommunen at med gode prioriteringer skal eiendomsskatten være unødvendig.

Listen bør gi politikerne i Nordkapp mareritt om natten! Nordkapp trenger ikke mer penger, vi trenger politikere som er flinkere til å prioritere.

1 kommentar:

Anonym sa...

Og som d ser ut av de utlagte partilistene, får vi d ikke denne gangen heller...