tirsdag 3. mai 2011

Debatt om Alta-økonomien

Det er debatt om økonomien i Alta kommune, altså den kommunen der Bjørn-Atle Hansen er rådmann, på Facebook-veggen til Høyres Arnt Ivar Pedersen. Jeg ble engasjert og sendte følgende innlegg:

“Arnt Ivar, det er viktig å ha en alternativ politikk. De som ikke har det, bør holde kjeft. Det blir useriøst å kritisere Arbeiderpartiet dersom representantene har stemt sammen med AP i viktige saker, blant annet budsjettet.

Det er ulempen med Nordkapp. Høyre og AP = samme greia fordi partiene er enige i økonomisk politikk. Jeg håper ikke det er likens i Alta.

Du nevner summer i investeringsbudsjettet. Alta har investert mye penger, for mye penger etter min smak. Likevel er driften det store problemet. Uten reduserte driftsutgifter, eller nye inntekter, vil ROBEK være det neste for Alta kommune”.

Ingen kommentarer: