torsdag 5. mai 2011

En irritert leser

I ettermiddag fikk jeg telefon fra en irritert leser, en leser med innflytelse i Nordkapp kommune. Jeg holder navnet hemmelig, ettersom jeg liker engasjerte mennesker. Jeg synes det er fint at det finnes personer som lar seg engasjere i lokalsamfunnet. Det er dessverre altfor få av dem!

Personen likte ikke bloggposten Kultureliten med mye makt. Personen mente jeg blander hummer og kanari. Jeg er uenig!

Det er ingen tvil om at kulturprisutdelingen er flyttet. Det er heller ingen tvil om at jeg misliker flyttingen, fordi jeg mener prisen er en del av Nordkappfestivalen. Så kan vi være uenige om hvorfor utdelingen er flyttet. Jeg synes 150-årsjubileumet er en dårlig unnskyldning, et jubileum som virker utrolig dårlig planlagt. Vi planlegger våre quizfester, altså en kameratgjeng som fester, langt bedre enn Nordkapp kommune planlegger 150-årsjubileumet. Det bør si sitt!

Så endelig; kjernen i kritikken jeg mottok, nemlig at kultureliten har mye makt. En del av eliten er tilknyttet SV, noe som borgerne ser klart og tydelig i SVs markeringer i lokalsamfunnet. Mange av markeringssakene går i kultursektoren. Jeg kan tenke meg et sosialistisk parti som tenker bredere enn filmfestival, kulturskole, kino og kulturstøtte. Det mystiske i denne perioden er at det ikke har vært en opposisjon til SV i kulturspørsmål. Partiene har dessverre i stor grad vært enige, og slik bør det ikke være. Ja, jeg vet at ordfører Kristina Hansen har tatt til motmæle mot enkelte SVere i sosiale sammenkomster, men dette vises ikke i møtereferatene som er laget i løpet av valgperioden.

Fakta: Nordkapp kommune er en ROBEK-kommune. Nordkapp kommune har siden tidlig på 90-tallet satset mye på kultursektoren, fra musikkskole/kulturskole til kino.

Jeg skal komme med noen eksempler som viser makten kultureliten har i kommunen:
--Det aller meste av kulturmidlene går til kulturformål, altså ikke idrett, til tross for at sang og musikk har relativt få medlemmer og lave utgifter sammenlignet med andre uttrykk. Idrett kan være et eksempel på et annet uttrykk.

Jeg må legge til at avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i vår har fattet et vedtak som retter opp noe av skjevhetene, etter forslag fra Nordkapp idrettsråd. Et forslag jeg kom med like før jeg gikk av som leder tidligere i vinter.

--Betydelige investeringer på kinoen uten spesielt stor debatt. Da Nordkapp Flerbrukshall ble bygget, ble saken behandlet flere ganger og det var stor debatt. Jeg må legge til at Høyre og FrP ønsket å utsette 3D-investeringene til 2012.

--Nordkapp kommune kjøpte seg en filmfestival. Om denne saken kunne jeg skrevet mye, men jeg lar vær. Nordkapp kommune er en kommune som bør redusere utgiftene, men vi fikk 28. september 2010 en ny festival.

Det er ikke ulovlig å bruke politisk makt og kulturpersonlighetene i Nordkapp er flinke til å få politikerne på riktig side. Det gir et rikt offentlig kulturliv, men resultatet er vanskelig kommuneøkonomi og vanskelige arbeidsvilkår for private aktører.

Sett grenser for politikk! Det vil gi et rikere kulturliv!

Ingen kommentarer: