onsdag 17. desember 2008

Svalbard-avgift i Nordkapp?

SV og Torger Samuelsen foreslo i kommunestyret en egen miljøskatt i Nordkapp, en skatt som kan sammenlignes med miljøavgiften som ble innført på Svalbard 1. april 2007.

Flertallet i kommunestyret ba administrasjonen jobbe videre med en miljøskatt. Det er et håpløst oppdrag for Gunnar Frank & co. Det er ikke mulig å innføre en egen miljøavgift, slik som SV foreslo og fikk vedtatt godt støttet av Arbeiderpartiet. Skal Nordkapp innføre en miljøskatt, må Stortinget vedta ordningen. Et stortingsvedtak betyr at kommunestyret ikke kan bruke pengene til økt brannberedskap, økt helseberedskap og næringsformål, slik Torger Samuelsen hevdet fra kommunestyrets talerstol.

Torger Samuelsen håpet på en voldsom økning i antall turister som besøker kommunen. Han trodde på en fordobling, opp mot 400 000 turister hvert år. Slike drømmer er det kun SV-politikere som har.

Det er urealistisk å tro på et slikt tall. Reiselivsnæringen i Nordkapp står foran store utfordringer i årene som kommer. Folk fra Europa, fra verden, har et annerledes reisemønster enn det vi har vært vante til. Det blir flere cruiseskip og mindre trafikk langs veiene. Det betyr enorme utfordringer for næringsaktørene som må fylle opp hotellene og opplevelsestilbud. Vi skal slite med å nå 400 000 turister. Vi skal slite med å få turistene til å bli lengre enn 12-18 timer. Får vi besøk av 400 000 turister, bør vi juble. Det betyr verdiskapning og arbeidsplasser som er med på å finansiere fellesgoder som SV prioriterer så sterkt.

SV tenker ikke på miljøet gjennom en miljøskatt. Partiet ønsker mer penger i kommunekassen til barnehager, skoler, kulturtilbud og et omfattende byråkrati. Partiet sliter med inndekning for budsjettforslagene, og det er hovedgrunnen for fantasiopplegget som en miljøskatt er.

regjeringen.no er det mer informasjon om avgiften som er innført på Svalbard. Alle som besøker Svalbard skal betale et miljøgebyr. Miljøgebyret bygger på "miljøpåvirker skal betale" prinsippet, og er lagt som en avgift på fly og båtbillett til Svalbard.

Miljøgebyret er hovedinntektskilden til Svalbards miljøvernfond. Fondet skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Videre skal fondet arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

Nordkapp-platået ligger på topp 20-listen når det gjelder besøkstall. Mange andre plasser har langt flere besøkende enn det vi har. Også disse kommunene kan nok tenke seg økte inntekter gjennom en turistskatt. Det vil bety en ny generell skatt som rammer mange. Derfor er forslaget fra SV urealistisk. Hvis Torger Samuelsen virkelig vil nå frem med sine tanker, må han gjennom SV-systemet be Finansdepartementet om å utrede skattesaken, og ikke Gunnar Frank Holst. Gunnar Frank er en mektig mann, men han har ikke makt over regjeringen.

Et råd til SV: Kjør dette som en SV-sak på sentralt hold. Hvis turistskatten ikke er en realitet innen 2009, er løpet kjørt. I september 2009 mister Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet flertallet i Stortinget. Høyre vil aldri gå inn for en miljøskatt i Nordkapp!

Apropos avgifter; Norge har siden 1991 tatt inn over 700 milliarder kroner i grønne avgifter. Pengene er ikke brukt til miljøfremmende tiltak, ifølge en artikkel fra Liberaleren i 2007.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hva er alternativet til AP, SP og SV i september 2009? Iallefall ikke Frp/Høyre! Den rød/grønne regjeringen får nok tillit i fire nye år.

Solvik sa...

Det er mulig det blir en eller annen form for rødgrønn regjering i neste periode, men jeg tipper og håper regjeringspartiene ikke har flertallet i Stortinget.

En del meningsmålinger det siste året tyder på at befolkningen ikke ønsker rødgrønt flertall på Stortinget. Uten et klart rødt flertall, vil det ikke bli innført en miljøavgift som Nordkapp SV ønsker. Det er også tvil om de røde av de rødeste vil åpne for en slik ordning.

Kommunene har sin skatt, eiendomsskatten. Det holder i massevis.