onsdag 17. desember 2008

Nå kan du slakte Høyre og FrP

Høyre og Fremskrittspartiet er imot eiendomsskatt. Høyre ønsker å beskytte hjem og hytter mot ekstra beskatning gjennom eiendomsskatt. Fremskrittspartiet har gitt en garanti mot eiendomsskatt. Likevel stemte disse to partiene for økt eiendomsskatt i kommunestyret da budsjettet for 2009 ble vedtatt.

Hva mener du om høyre- og fremskrittspartipolitikernes dobbeltmoral når det gjelder eiendomsskatt?

Forståelig på grunn av økonomien
Det er en skandale
De kan ikke partiprogrammene
Jeg gir blanke i vedtaket

Jeg mener partiene jobber for lite og for dårlig med budsjettet. I tillegg er det flere røde politikere i partiene som i utgangspunktet ikke har noe imot eiendomsskatt. Det er årsaken til at Høyre og Fremskrittspartiet bryter valgløfter.

Målingen ligger til høyre (selvfølgelig) øverst på siden.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Solvik:
Det er sikkert dobbeltmoralsk for H og Frp sin del, men du Solvik har ikke peiling på samfunnsøkonomi. Eiendomsskatte er en utmerket skatteform og burde vært brukt langt mer og mer systemtatisk.

Solvik sa...

Konrad, jeg er tilhenger av minst mulig skatt og det vet du som leser nettavisen Liberaleren. Eiendomsskatt er husleie på eget bygg, og en klar krenkelse av eiendomsretten.

Jeg orker ikke begrunne motstanden mot eiendomsskatt, fordi både Høyre og FrP begrunner den godt i lenkene som er knyttet opp mot bloggposten.

La oss ta et eksempel fra Honningsvåg by. Der har noen etablert et selskap som kjøpte en bygning. Bygningen ble kjøpt for vel 4 millioner kroner. Kommunen har taksert bygningen til en mye høyere verdi, en alt for høy verdi etter min mening. Dette selskapet betaler over 70 000 kroner i året i eiendomsskatt for bygningen. Omsetningen i selskapet er i overkant av 600 000 kroner i året. Det betyr at eiendomsskatten er en betydelig utgift for selskapet. Skatten er så høy at selskapet kan gå konkurs dersom eierne ikke bidrar i betydelig grad. Fornuftig politikk? Nei overhode ikke, men det er sosialdemokrati med omfordeling.

Anonym sa...

Taksering er en annen historie og har ikke noe med prinsippet å gjøre.

At du er motstander av høyt skattenivå er greit nok, men så lenge kommunene er avhengig av inntekter for å kunne produsere tjenester kommer vi ikke unna skatt/avgift. Eiendomsskatt (egentlig en avgift) er utmerket måte for kommunene å skaffe inntekter på en enkel og høvelig rettferdig måte. Mange tjenester som kommunen produserer er gratis tilgjengelig og kommer alle til gode, f.eks. brannvesen, gatelys og fortau. Det er ingen fotgjengeravgift, derfor ingen måte å kreve betaling for bruk av fortau. I tettbygde områder må brannvesen være universelt(ellers blir det bare tull). Eiendomsskatt fordeler kostnadene ved dette på en høvelig treffsikker måte: store bygg krever mer fortau, store bygg krever mer brannvesen etc.

Comprende?

Solvik sa...

Konrad, vi er uenige om det meste. Også om eiendomsskatt er en skatt eller en avgift, fordi jeg ikke skiller disse to.

Mange av de som betaler eiendomsskatt, nyter ikke godt av tilbud som finnes i byområdene. Mange borgere i Nordkapp og i andre kommuner, betaler eiendomsskatt uten å nyte godt av det du nevner i siste kommentar. Eiendomsskatt er en måte å øke de frie inntektene på, slik at kommunepolitikerne kan la kommunal sektor vokse. I Nordkapp er kommunen inne på alle felt, og kommunepolitikerne har, tverrpolitisk, brukt momsrefusjon fra store byggeprosjekt på driften fordi de samme politikerne ikke klarer å sette grenser for politikk. Det betyr i praksis lånefinansieringen av kommunen og du innser at det er galt?

Hadde det ikke vært et tak på eiendomsskatten, ville politikerne utvidet og utvidet denne skatten. Til slutt ville det ikke vært mer igjen av lønna som borgerne tjener på arbeid. Det betyr et liv nesten uten frihet. Jeg vil ikke ha et sånt liv, og jeg ønsker ikke at andre skal gjøre prioriteringer på vegne av meg selv.

Jo mindre penger Nordkapp kommunestyre har å rutte med, desto bedre. Og Nordkapp kommune er ikke mye verre enn mange andre kommuner.

Anonym sa...

Dette er jo en helt uprinsippiell argumentasjon. Jeg kan ikke forholde meg til den særegne tilstanden i Nordkapp kommune.


I rest my case.