onsdag 3. desember 2008

Høyremann får toppverv

Ole Dyrstad er gjenvalgt som sportslig leder i fotballgruppa. Dyrstad er Høyre-sympatisør, og jeg garanterer at dette er et verv det ikke blir bråk om i løpet av perioden.

Jeg er nestleder i styret, og mine arbeidsoppgaver er:
--Vararepresentant for leder i hovedstyret.
--Være en støttespiller for leder.
--Samarbeid med kasserer/økonomiansvarlig vedrørende økonomi.
--Sørge for at interne og eksterne konflikter blir løst.
--Ansvar for påmelding til serier og cuper i samarbeid med sportslig leder.
--Vedlikeholde fotballgruppas nettsted.

Legg merke til strekpunktet: Sørge for at interne og eksterne konflikter blir løst.

Jeg støtter nemlig opp om gode høyremenn. *sparke, sparke til alle kantene* :)

Ingen kommentarer: