torsdag 4. desember 2008

Misfornøyd med budsjettinnstillingen

Meningsmålingen om budsjettinnstillingen er avsluttet. Kun 11 personer deltok. Tre svarte ”elendig”. Fem svarte ”et skritt i riktig retning”. De siste tre svarte ”for sosialdemokratisk”.

På alternativet ”elendig” kunne mange personer landet, både de helt røde og undertegnede som ønsker et systemskifte. ”Et skritt i riktig retning” er for så vidt helt greit, og stemmer bra med virkeligheten. Politikerne har endelig innsett realistene og ønsker kutt. Dessverre ikke nok. Den økonomiske politikken kan ikke bli verre enn den har vært i Nordkapp. Derfor er det ikke overraskende at dette alternativet fikk flest stemmer. ”For sosialdemokratisk” er også sant, men mye av politikken er regulert gjennom lover fra sentrale myndigheter. Det er vanskelig med en helt annen kurs når Stortinget gir kommunene minimalt med frihet.

Jeg må legge til at det har vært bred politisk enighet om den økonomiske politikken som har ført Nordkapp inn i vanskeligheter. Ved avvik mellom partiene, er det småpenger det har vært diskusjoner om.

Spørsmålet som ble stilt var:
Hva synes du om formannskapets innstilling på kommunebudsjettet?

Jeg har lagt ut et nytt spørsmål. Denne gangen handler meningsmålingen om narkotika. Støtter du forbudslinjen på narkotika? Alternativene er ja eller nei.

Høyre har nulltoleranse mot narkotika. Jeg er uenig med partiet mitt. Jeg mener et narkotikafritt samfunn er en urealistisk visjon som kun har skapt problem. Er du enig eller uenig?

Ingen kommentarer: