torsdag 4. desember 2008

Endelig!

Nordkapp kommune har endelig kvittet seg med en bygning. Nordvågen Samfunnshusforening skal overta Nordvågen samfunnshus. Å redusere den kommunale eiendomsmassen er god økonomisk politikk. Det gir også i mange tilfeller større aktivitet og bedre standard på bygninger fordi noen føler et spesielt eierforhold.

Å la Nordvågen Samfunnshusforening overta Nordvågen samfunnshus er god høyrepolitikk.

Ingen kommentarer: