mandag 8. desember 2008

Kommunale tjenester blir dyrere

Kommunestyret skal i møtet 16. desember fastsette avgiftsnivået på de kommunale tjenestene som vann, avløp, renovasjon og feiing. Rådmannen foreslår et seriøst prishopp på tjenestene.

Loven er klar, og i sakspapirene til politikerne har rådmannen sitert lovgrunnlaget for gebyrene. Kommunene plikter å følge et såkalt selvkostprinsipp, det vil si at kommunene ikke har lov til å ta mer i gebyr enn det de kommunale tjenestene virkelig koster.

De som følger godt med i kommunesektoren vet at mange kommuner bryter loven. Jeg har funnet frem en artikkel hos Forbrukerrådet som viser at kommuner har bommet grovt på gebyrene. Regningen fikk forbrukerne fordi politikerne ikke klarte å sette grenser for politikk.

God høyrepolitikk betyr i mange kommuner lavere avgifter på de kommunale tjenestene.

Ingen kommentarer: