tirsdag 2. desember 2008

RIP Nordkapp Høyre

I dag var det et medlemsmøte i Nordkapp Høyre. Jeg er glad for at jeg ikke deltok. Jeg passer rimelig dårlig til å møte amatører. Jeg var heldigvis på et styremøte i fotballgruppa, en gjeng som faktisk vet hva som kreves av de involverte.

Til tross for et godt styremøte, er jeg deprimert. Medlemsmøtet i Nordkapp Høyre er årsaken til det. De sentrale medlemmene har dårlig skolering, både i praktisk politikk, ideologi og organisasjonskultur. Jeg synes virkelig synd på deler av partiet som prøver å gjøre en god jobb.

Høyre fikk skryt av rådmannen i budsjettarbeidet i høst. Nå holder sentrale personer på å ødelegge en positiv prosess. Eller, kommunestyregruppen følger ikke opp vedtak fattet av medlemsmøtet i Nordkapp Høyre, møtet der kommunestyregruppa og styret deltok. Det er skammelig!

Jeg sender mine lesere til Normallover for Høyres kommuneforeninger. Det må være år og dag siden Høyre har drevet sin aktivitet etter dette lovverket. Det var sikkert på den tiden da Lars Helge Jensen var tilknyttet Nordkapp Uavhengige Liste.

Nordkapp Høyre bryter sine valgløfter fra valget for ett år siden. Nordkapp Høyre bryter avtalen partiet har inngått med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. På det neste årsmøtet bør medlemmene ta en debatt om det er noe vits å ha en høyreforening i Nordkapp, når foreningen er tvillingbroren til ordførerens parti, Det Norske Arbeiderparti. Forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet er at AP har en viss organisasjonskultur. Det kan ikke Nordkapp Høyre skryte av.

RIP Nordkapp Høyre.

Ingen kommentarer: