torsdag 18. desember 2008

Den avtalen, den avtalen

I avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, står det følgende:
Det årlige driftsbudsjettet skal ha et netto driftsresultat på 3-4 % av netto driftsinntekter. Dette er i samsvar med Fylkesmannens krav til forsvarlig budsjettering.

Det er latterlig at kommunestyret har vedtatt et budsjett som balanserer med 1 178 kroner.
Noen, gjerne fra Høyre eller FrP, bør offisielt si at avtalen mellom partiene er brutt. Avtalen er ikke verdt papiret den er skrevet på.

Høyre og FrP var de to partiene som hadde flest forslag til omstilling i kommunestyret på tirsdag. Heller ikke disse to partiene kuttet nok, men det var bedre enn resultatet på 1 178 kroner.

Får kommunen en rentegevinst, slik Arbeiderpartiet og SV håper, bør Høyre bruke rentegevinsten til å redusere eiendomsskatten og styrke Honningsvåg skole økonomisk.

Og ja, omstillingen må fortsette med eller uten en politisk avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

Ingen kommentarer: