mandag 1. desember 2008

Smith-utvalget ble avgjort i Arbeiderpartiet

Roger Hansen proklamerte i Radio Nordkapp at han hadde stemt imot Smith-utvalget dersom han hadde møtt i kommunestyret da saken ble behandlet. Det er vel og bra, men denne saken ble i utgangspunktet avgjort på medlemsmøtet til Nordkapp Arbeiderparti. Da kommunestyret behandlet saken, var utfallet avklart for lengst.

Det var kun seks personer som møtte på medlemsmøtet, ifølge Radio Nordkapp. Det skulle ikke veldig mye mobilisering til for et annerledes vedtak, i tråd med det Roger Hansen, Høyre og Fremskrittspartiet mener. I denne saken var det Arbeiderpartiet som hadde nøkkelen, og Roger Hansen benyttet ikke sjansen som medlemskapet i Arbeiderpartiet gir han.

Seks personer på et medlemsmøte er skammelig, men skylden ligger hos medlemmene som tydeligvis gir blaffen i fiskeripolitikk.

Kommunestyret har sendt inn en høringsuttalelse. Innflytelsen er svært begrenset. Likevel ville et annerledes utfall i Nordkapp vært et kraftig signal til fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, som er tilhenger av konklusjonen som Smith-utvalget har kommet med.

Ingen kommentarer: