lørdag 27. desember 2008

Eiendomsskatten er en skandale

I budsjettet for 2009, har kommunestyret økt de kommunale inntektene fra eiendomsskatten. Høyre og Fremskrittspartiet var med på vedtaket som var enstemmig på dette punktet. Derfor stilte jeg følgende spørsmål på nettmålingen: Hva mener du om høyre- og fremskrittspartipolitikernes dobbeltmoral når det gjelder eiendomsskatt?

Det ble avgitt 19 svar. 9 stemmer til alternativet ”skandale”. Det ble 7 stemmer på ”forståelig på grunn av økonomien”. ”De kan ikke partiprogrammene” fikk 3 stemmer.

Høyre har siden eiendomsskatten ble innført i Nordkapp, brukt eiendomsskattpengene i budsjettet på lik linje med Arbeiderpartiet og SV. Høyre og FrP burde redusert inntektene fra eiendomsskatten i 2009-budsjettet. Ingen av partiene hadde inndekning til å fjerne denne umoralske skatten, men Lars Helge og Renate burde brukt rentegevinsten til å gå imot rådmannens forslag om økningen som ble vedtatt av kommunestyret. Signaleffekten er viktig. Partiene som er imot eiendomsskatt, bør ikke bruke eiendomsskatt pengene til å finansiere en gigantisk kommunal sektor.

Ingen kommentarer: