mandag 22. juni 2009

Ungdommer får stemmerett

Det er bra at ungdommer over 15 år får stemmerett ved valget til bispedømmerådene og menighetsrådene. Valget finner sted samtidig som stortingsvalget mandag 14. september.

I kirkesammenheng er 15-åringene myndige. Det er derfor på sin plass at denne gruppen får medbestemmelse over det som skjer i Den norske kirke.

I Nordkapp er det ingen kamp om plassene i menighetsrådet. Arbeidet med å finne kandidater er ikke spesielt lett og mange blir spurt om å bidra. Jeg tror dette hadde vært annerledes om Den norske kirke hadde vært en medlemsorganisasjon på lik linje med andre organisasjoner. Det er èn av mange grunner til at jeg vil skille stat og kirke.

Ingen kommentarer: