onsdag 3. juni 2009

Underskudd i 2008

Jeg var spent på regnskapet for 2008. Resultatet ble litt bedre enn forventet, men kommunen seiler mot ROBEK-registeret fordi vi sliter med å gjøre opp gamle underskudd.

Selv om resultatet er bedre enn det jeg trodde det skulle bli, er det fortsatt for dårlig. Med underskudd i sikte er det fullstendig uforståelig at et flertall i kommunestyret er motstander av det vi kan kalle konkurranseutsetting. Selv om kommunestyret utsatte rengjøringssaken, er det liten tvil om at de rødgrønne i Nordkapp kommunestyre er motstandere av å bruke pengene på en bedre måte.

Regnskapet for 2008 behandles av kommunestyret tirsdag 9. juni. Det blir en spennende debatt!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hadde det vært en privat bedrift så hadde de ansvarlige politikeran fan mæ fådd sparken. Nu må dæm få opp auan sine. Ta action før dæm miste muligheten.

Håpe Nordkapp kommune kommer på ROBEK lista. Kan nu de rødgrønne politikeran sitte å se på når fylkesmainn bestemme kordan budsjette skal se ut.

Kauringa hele gjengen.

Hilsen en nordkappværing

Solvik sa...

Hei ”Nordkappværing”.
Å komme i ROBEK betyr ikke store endringer, bortsett fra mindre valgmuligheter for kommunepolitikerne fordi vedtak, blant annet låneopptak, skal godkjennes av overordnet myndighet. Det er de lokale politikerne som må få kommunen ut av ROBEK, på samme måte som det var lokalpolitikerne som fikk oss inn i registeret hvis det skulle bli en realitet.

Anonym sa...

Vi har vel vært på vei inn på ROBEK lista ganske så lenge nå. Men politikeran burde jo snart begynne å ta affære å se hva dem styre me. Som tidliger nevnt så burde dem se på organiseringa i hele kommunen, pluss konkuranseutsette enkelte tjenester. F.eks. vaktmestertjenesten, renholdet, kjøkknet ved sykehjemmet, bil ordningen (trenger alle vaktmestere egen bil med hjem og bruke den privat). Jeg vil nok dra det så langt at dem burde vel vurdere å pensjonere enkelte ansatte. Også det her med at den tekniske sjefen er havne sjef. Siden man ikke høre noe om det så fungere teknisk uten en sjef, hva med å kutte en stilling på teknisk, la en av de andre "røkke" opp til teknisk sjef og la Olsen bli i Havna. Da er det fort over en halv million spart bare der. Samme med parkeringstjenesten hva er behovet med å ha en parkerings vakt som ikke jobbe. Jeg er sikker på at han kan skrive mange flere bøter enn det han gjør, kanskje han kunne dratt inn 200000 kr ekstra.

Anonym sa...

Til nordkappværing!

Det er faktisk ikke så enkelt som du skal ha det til å sammenligne offentlig mot privat sektor. I privat sektor er det profitt som legges til grunn. Mens i offentlig sektor gjelder det å treffe "planken" når det gjelder bruk av ressursene. Dvs, hvis kommunen har levert veldig gode tjenester, risikerer de å slite med den finansielle siden og dermed ende opp med å få kritikk for manglende budsjett-etterlevelse/kontroll. Samtidig er det ikke noen automatikk i at kommunen får tilhørende honnør for gode tjenesteleveranser.

Når det gjelder NPM eller privatisering som Bønna er tilhenger av, må vi huske på at det da er en risiko for at vi får et dårligere tjenestetilbud i vår kommune. Noe kan nok sikkert privatiseres, men jeg er ikke så sikker på at all kommunal tjenesteproduksjon er egnet for et marked.

Mvh
Dan

Solvik sa...

Hei Dan, husk det er betydelig forskjell på privatisering og konkurranseutsetting. Jeg sier ja takk til begge delene. Høyre og FrP har stort sett ryggdekning for konkurranseutsetting i partiprogrammene. Når jeg sier stort sett, da er jeg veldig generell.

Den beste definisjonen finnes etter min mening i Liberaleren.
Link: http://www.liberaleren.no/2007/08/22/noen-definisjoner-for-en-redeligere-og-ryddigere-debatt/

Anonym sa...

Ok, tar den, men poenget er fremdeles det samme.

Dan

Anonym sa...

Ta en drosje(forhandlingsbart) og få kontroll på bilbruken. Les:på narvesen for å kjøpe VG med drosje?.
Det er mange muligheter for å kostnadskontrollere NK kommune, men det må være vilje for det.Les:Ansatte
inkl ledere.