fredag 12. juni 2009

Ny meningsmåling: ROBEK-kommune

Jeg har laget en ny meningsmåling. Jeg lurer på om mine lesere liker at Nordkapp kommune blir en ROBEK-kommune. Det er kun to svaralternativ. Meningsmålingen ligger oppe til høyre på forsiden.

ROBEK ble nevnt fra talerstolen i kommunestyremøte den 9. juni. I tillegg har det vært oppslag i Radio Nordkapp og i NRK Troms og Finnmark.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

Jeg satt i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i forrige periode. I mange av møtene advarte Høyre mot den dårlige kommuneøkonomien og ROBEK, men da ville ikke samarbeidspartiene, som var SV og Arbeiderpartiet, høre på advarslene. Nå har pipen forhåpentligvis fått en annen lyd. Hvis ikke politikerne klarer å sette grenser for politikk, vil Nordkapp kommune slite med kommuneøkonomien i svært lang tid. I tillegg bør Kristina & co be til høyere makter om lave renter.

Ingen kommentarer: