tirsdag 30. juni 2009

Stem Høyre!

Fra onsdag 1. juli er det mulig å stemme ved stortingsvalget 2009.

De som skal stemme i perioden fra 1. juli til 9. august, må ta kontakt med den kommunen de oppholder seg i for å få informasjon om når og hvor de kan stemme. Det er ikke meningen at kommunene skal legge til rette for ordinær forhåndsstemmegivning i alle valglokalene i denne perioden. Alle som skal stemme må ha med legitimasjon.

Kommunal- og regionaldepartementet forklarer ordningen som jeg kan omtale som ny.

Kjære alle sammen, stem Høyre, FrP eller Venstre. La oss skifte ut dagens forbudsregjering som dessverre har flertall på Stortinget. Om det blir bedre med Høyre i regjering? Tja, litt.

Ingen kommentarer: