mandag 29. juni 2009

Fremskrittspartiet går feil vei

Nordkapp Fremskrittsparti, ved Per Tore Per Tore Schjelderup, har sendt et brev til Porsanger kommune. Partiet ber Porsanger kommune igangsette arbeidet med en reguleringsplan for en ny skarvbergtunnel. Det er vel og bra å være ivrig, men det finnes vel grenser?

Nordkapp Fremskrittsparti burde fremmet forslaget i folkevalgte organ i Nordkapp. Dersom forslaget fikk flertall, var det Nordkapp kommune som ba Porsanger starte arbeidet med å forberede en ny tunnel. Nordkapp Fremskrittsparti kan ikke på noen måter tale vegne av Nordkapp kommune. Hadde jeg vært ordfører Mona Schanke, ville jeg ”kastet” brevet og ventet på et nytt brev fra Nordkapp kommune.

Hvis Nordkapp Fremskrittsparti virkelig ønsker at Porsanger kommune skal starte forberedelsene til en ny tunnel, da var brevet som er sendt ordføreren i Porsanger en skivebom. Hvis partiet kun vil komme i media, da var brevskrivingen en grei markering.

Hva Mona Schanke gjør med brevet er uvisst, men at brevet kom fra Nordkapp Fremskrittsparti gjør det hele rimelig uformelt. Hun er ikke på noen måter forpliktet til å fremme saken i Porsanger.

Ingen kommentarer: