tirsdag 23. juni 2009

Fikk dispensasjon fra bibliotekloven

Det finnes mange dårlige lover i Norge. Blant de verste som jeg har inngående kjennskap til som lokalpolitiker, er Bibliotekloven. Først og fremst fordi jeg i motsetning til Høyre ikke ønsker skattefinansierte bibliotek som er i ren konkurranse med private aktører på flere og flere felt.

Nå har ABM-utvikling, som ivaretar statens oppgaver etter denne loven, faktisk vært litt fleksibel. Administratoren har gitt Nordkapp kommune dispensasjon fra biblioteklovens krav om en fagutdannet biblioteksjef.

Det er Hege Nordang som er ansatt som biblioteksjef i Nordkapp. Det er et tåpelig krav at alle kommunene skal ha en fagutdannet biblioteksjef. Små kommuner har vanskeligheter med å imøtekomme kravet, noe som er godt kjent i Nordkapp. Nordang gjør en god jobb, selv om hun etter loven ikke er en fagutdannet biblioteksjef.

Det var for øvrig jeg, på vegne av Nordkapp Høyre, som fikk vedtatt at Nordkapp skal ha en bibliotekplan. Ja; motstander av skattefinansierte bibliotek, men fortsatt fullt mulig å drive med lokalpolitikk.

Ingen kommentarer: