lørdag 27. juni 2009

Mange 16-åringer vil få stemmerett

Ved kommunevalget i 2011 vil mange 16-åringer få en rett til å bruke stemmeseddelen. Regjeringen setter i gang en forsøksordning i utvalgte kommuner. I Nordkapp er det stemning for å være med på forsøksordningen. Liberaleren har gått igjennom vedtakene i noen av kommunene som har drøftet saken.

På Stortinget er det Venstre og SV som har vært foregangspartiene for lavere stemmerettsalder.

Jeg tror forsøksordningen blir vellykket. Om noen valg, spesielt ved kommunevalg, vil det være naturlig at ungdommene får bruke stemmeretten. Jeg er liberal, og ønsker fulle borgerrettigheter også ved stortingsvalg.

Jeg har laget en ny meningsmåling, og jeg er faktisk spent på hvor mange som deler mitt syn. Spørsmålet er enkelt; bør stemmerettsalderen senkes? Det er to svaralternativ, ja og nei. Meningsmålingen ligger til oppe til høyre.

Ingen kommentarer: