onsdag 10. juni 2009

Kommunestyret bør ikke kladde saker

Jeg var for å uttrykke det forsiktig lite imponert over behandlingen av eierskapsmeldingen i kommunestyre på tirsdag. Eller eierskapsmeldingen er ikke et vedtatt dokument. Det var …..ja vet ikke hva jeg skal kalle prosessen som ble presentert for de folkevalgte. Kommunestyret fikk den tydeligvis som orientering. Kommunestyrerepresentantene skulle komme med noen tilbakemeldinger før det blir en ny runde før endelig vedtak fattes.

Hadde jeg vært ordfører, ville rådmannen ha laget et utkast. Den første debatten ville vært i formannskapet, der formannskapsmedlemmene fremmet endringsforslag på innholdet i dokumentet. Det ville blitt voteringer på forslagene. Saken hadde etterpå gått videre til kommunestyret med ny debatt, en ny runde med forslag, nye voteringer og til slutt ville eierskapsmeldingen vært vedtatt.

Kommunestyret skal være kommunen øverste organ der de store linjene skal strekkes. I drive med idédugnad på denne måten er ikke kommunestyrets jobb. Dagens ordfører gjør ikke rekrutteringsarbeidet enklere for partiene som bør finne nye politiske talenter.

Vi har tydeligvis bedre planprosesser i fotballgruppa enn det Nordkapp kommune har. Det er svært, svært betenkelig.

Ingen kommentarer: