mandag 15. juni 2009

Gratulerer med dagen

I dag er det nøyaktig 10 år siden Fastlandsforbindelsen til Magerøya, også kjent som FATIMA, ble åpnet.

Jeg var skeptisk til FATIMA, men stemte ja da kommunestyret behandlet saken. Jeg var skeptisk fordi jeg også for ti år siden mente skatt er tyveri. FATIMA-prosjektet hadde en nyttekostnad på 0,57. Det betyr at for hver krone staten brukte på prosjektet ble tilbakebetalingen 57 øre. FATIMA er altså finansiert med skatter og avgifter, selv om vi fortsatt har bompengeinnkreving som finansierer en del av prosjektet. I dag nyter også jeg friheten FATIMA har gitt befolkningen på Magerøya.

Jeg vil anta at det lokalbefolkningen husker best fra åpningsdagen er det grusomme været vi hadde. Det blåste storm hele formiddagen, og åpningen ble flyttet inn i Nordkapptunnelen.

FATIMA-prosjektet var omstridt og hadde saken blitt fremmet for Stortinget noen år etterpå, ville vedtaket blitt negativt. Fremskrittspartiet delte min skepsis. Det samme gjorde deler av Høyre, og en del representanter stemte imot FATIMA-prosjektet da saken ble behandlet. Det ble også en voldsom kostnadssprekk. Sluttregningen ble på 1,1 milliarder kroner, noe som reduserer nyttekostnaden betydelig.

FATIMA er det største veiprosjektet som er gjennomført i Finnmark. Jeg håper, som liberalist, at det blir lenge til neste gang stortingspolitikerne vedtar et prosjekt med så lav nyttekostnad. Rett og slett fordi jeg ønsker betydelige skattelettelser.

Nordkapp, gratulerer med dagen! Dagen feirer av Nordkapp Bompengeselskap på Corner fra klokken 11:00.

Ingen kommentarer: