fredag 5. juni 2009

Skjerpede krav til styremedlemmer

Det blir vanskeligere å kombinere politikk og styreverv i selskap eid av kommunen. Odelstinget har i dag skjerpet habilitetsreglene, ifølge Kommunal Rapport.

Når endringene i forvaltningsloven er på plass, vil det få konsekvenser for noen få personer i Nordkapp-samfunnet som kombinerer politikk med verv i kommunale selskap. Det vil, når folkevalgte organ diskuterer næringspolitikk, bli flere som må melde seg inhabil på grunn av skjerpelsene av lovverket.

Ingen kommentarer: