tirsdag 30. juni 2009

Søker etter havnefogd

Denne stillingsannonsen vil glede mange høyrepolitikere. Spesielt nestlederen i partiet, Jarl Ove Pettersen, er opptatt av tittelen havnefogd for den øverste administrative lederen i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.

Nordkapp og Porsanger Havn IKS søker etter havnefogd, ifølge nettstedet til Nordkapp kommune.

Da Pettersen tok opp diskusjonen om tittelen på den øverste administrative lederen i havna under debatten om eierskapsmeldingen i kommunestyret, sa ordføreren at selskapets styre kalte stillingen for direktør. Ifølge stillingsannonsen, heter stillingen fortsatt havnefogd.

Havnerådet kan kansellere vedtak som er gjort i styret til Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Ifølge KS kan representantskapet, altså Havnerådet, treffet vedtak som binder styret, og representantskapet kan også omgjøre vedtak styret har gjort.

Mer om interkommunale selskap, sjekk Lov om interkommunale selskaper hos Lovdata.

Ingen kommentarer: