søndag 7. juni 2009

Dårlig oversikt over organisasjoner

Nordkapp kommune har et rikt kulturliv og veldig mange organisasjoner, men oversikten/kontaktinformasjonen over frivillighetsmiljøet er mildt sagt elendig.

I dag har jeg sendt ut en rekke invitasjoner til lag og foreninger i kommunen. Det var et svært arbeid, fordi mange organisasjoner ikke har lagt ut kontaktinformasjon. Noen av de som har informasjonen tilgjengelig på internett, har gamle opplysninger som er utgått på dato for lenge siden.

Nordkapp kommune har en database over lag og foreninger, men denne nettsiden var ikke til stor hjelp i dag.

Jeg er allerede i tenkeboksen hvordan vi kan få en oppdatert database over kulturaktørene i Nordkapp. Bransjequiden kan være naturlig, men det finnes også andre muligheter. Kun fantasien setter grenser!

Nei, nei; jeg ønsker ikke et skattefinansiert register. Det får være grenser på hva kommunen skal bruke skattefinansierte penger på.

Ingen kommentarer: