lørdag 27. mars 2010

Valg er et valg

Dersom Alta FrP ønsker å skifte ut valgte representanter fra ulike utvalg, bommer partiet stygt. Det sier litt om amatørene i Alta FrP.

Da kommunestyret konstituerte seg, og valgte ulike råd og utvalg, ble valgene gjort for hele valgperioden. Å få fritak fra valg er, ifølge valgloven og kommuneloven, rimelig vanskelig. Det betyr at valg foretatt av kommunestyret står fast, selv om en person har kuttet båndene til gruppa eller meldt seg ut av partiet. Kommunestyret kan til enhver tid omorganisere eller legge ned en del utvalg som ikke er lovpålagte, men det er ikke det saken i Alta handler om.

Jeg har sympati for Laila Davidsen, selv om vi er uenige politisk. Hun er en kristens konservativ politiker som bruker skattefinansierte penger som en full sjømann. Hun er likevel blant de bedre i Alta FrP, og det sier litt om partilaget i Alta.

Borgerne i Alta bør stille seg følgende spørsmål: Ønsker vi personer til å styre en kommune, personer som ikke klarer å styre eget parti på en tilfredsstillende måte? Svaret bør være nei!

Kommuneloven.
Valgloven.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hehe, du e nu søt da, Bønna:-)) Men helt korrekt, dette strider mot kommuneloven, noe også kommuneadvokaten varlset Alta FrP om. Allikevel ville de kjøre dette løpet. Jeg valgte å ikke stemme mot kommuneloven, og brøt dermed med gruppa i avstemmingen. Ergo har jeg brutt vedtektene også nå. Så det neste blir vel ekslusjonsvedtak på meg, tenker jeg. Dem er litt morsom, serru:-))