onsdag 10. mars 2010

Fantastisk spennende!

Selv om jeg har ferie, jobber jeg litt. Dagens økt har dreid seg om fotballgruppa og The Liverpool Way Fotballskole, som vi skal arrangere til sommeren. Jeg gleder meg og det er et fantastisk spennende arrangement.

Jeg håper de som ønsker å delta på fotballskolen, melder seg på så raskt som mulig. Påmeldingene strømmer på, og skolen kan være fullbooket relativt raskt.

For fotballgruppa er dette arrangementet er stort økonomisk løft. Alle jobber uten betaling og vi mottar ingen skattefinansierte tilskudd.

Ingen kommentarer: