mandag 22. mars 2010

Få ansatte?

Dette skal bli en kort bloggpost. Jeg er allerede langt på overtid. Jeg skal i ferien ikke jobbe mer enn én time pr dag, også kalt PC-tid. I dag nærmer jeg meg to timer på ulike nettsteder og nettreklamer.

Jeg synes likevel artikkelen ”Få ansatte” fortjener en kort kommentar. Nordkapp kommune kommer visstnok godt ut når det gjelder antall ansatte, ifølge en undersøkelse foretatt av Finnmark Dagblad.

Hadde antall ansatte i kommunen vært dimensjonert for innbyggertallet, hadde ROBEK vært et fremmedord i Nordkapp. Vi hadde heller aldri vært voldsomt gjeldsbelastet med godt over 200 millioner kroner i lån. Store deler av kommunebudsjettet går til lønn og pensjon, og det er hovedårsaken til at for eksempel deler av bygningsmassen er i forfall. Å være god i Finnmark er en dårlig målestokk.

Da kommunen renoverte Honningsvåg skole gikk momsrefusjonen til drift. Det betyr i praksis lånefinansiering av driften til Nordkapp kommune. Jeg må også legge til eiendomsskatt og økningene på denne skatten.

Det undersøkelsen viser er at kommunen får betalt for omleggingen av skolestrukturen, en omlegging veldig mange i kommunestyret var motstandere av. Uten omleggingen hadde kommunen vært omgitt med mørke, mørke skyer.

Ingen kommentarer: