onsdag 24. mars 2010

Forskyv Nordkappfestivalen? Ta politikerne!

Det er ikke arrangøren av Nordkappfestivalen, altså fotballgruppa, som bestemmer når arrangementet skal gå av stabelen. Tidspunktet for årets festival ble bestemt for lenge siden av Oppvekst og kultursektoren. De som ønsker endringer, må ta det opp med politikerne.

Initiativtakerne til Facebook-gruppa Forskyv Nordkappfestivalen, bør, hvis initiativet skal ha troverdighet, ta saken opp til politisk behandling.

Nordkapp kommune har gjennom historien hatt festivalen på ulike tidspunkt. Hver gang passer det like dårlig for enkelte. Ettersom menneskene er forskjellige, god liberalisme, er det vanskelig å fastsette en fasit for absolutt alle. Dette gjelder også for Nordkappfestivalen.

1 kommentar:

Stein sa...

Passer meg best i jula. Da er jeg hjemme likevel :)