onsdag 26. august 2009

Vi trenger færre reguleringer

Byggerotet til nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, er et godt bevis for at Norge har for mange reguleringer og for stort byråkrati.

Pedersen, som er fiskeri- og kystminister, er èn av mange sosialdemokratiske politikere som viser en voldsom dobbeltmoral. De ønsker et strengt regelverk, men gir selv blaffen i reglene. I dag meldte Dagbladet, at statsråden reiste et påbygg før tillatelsen kom. Hun har, etter oppslagene i media, sikret seg de nødvendige tillatelsene, men mange måneder for sent i forhold til lovverket som Arbeiderpartiet har vært en pådriver for.

Norge trenger en ny plan- og bygningslov. Vi trenger et lovverk som ivaretar den private eiendomsretten, en lov som gir hver borger mer frihet over egen eiendom.

Jeg skjeller ut alle sosialdemokratiske politikere som er styringskåte, uansett om dem er i Senterpartiet, Høyre, Arbeiderpartiet eller noen av de andre partiene.

Ingen kommentarer: