onsdag 5. august 2009

- Arbeiderpartiet tar feil om Datalagringsdirektivet

Arbeiderpartiet tar feil i at EUs datalagringsdirektiv ikke medfører noe nytt når det gjelder teleselskapenes lagring av trafikkdata. Dette uttaler Datatilsynets avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i et intervju med Liberaleren. Han påpeker at datalagringsdirektivet medfører en trussel blant annet mot ytringsfriheten, og han forventer at partiene klarer å fremstå med en klarere holdning til så fundamentale verdispørsmål som personvern handler om.

Les hele intervjuet hos Liberaleren.

Ingen kommentarer: