fredag 21. august 2009

Konkurranseutsetting er lønnsomt

Å konkurranseutsette tjenester er lønnsomt, viser en rapport laget av to forskere som har studert bussruter som har blitt konkurranseutsatt.

I Norsk politikk, jeg regner ikke Nordkapp som en del av Norge, er det Fremskrittspartiet og Høyre som vil ha en utstrakt bruk av konkurranseutsetting, på alt fra samferdsel til eldreomsorg.

Å konkurranseutsette en tjeneste, betyr ikke at offentlig sektor kvitter seg med alle de skattefinansierte utgiftene. Tjenesten er skattefinansiert, men private aktører konkurrerer om å få oppdraget fra det offentlige. Gevinsten kan politikerne bruke til å redusere skatter og avgifter, eller styrke andre skattefinansierte tjenester som er i regi av staten, fylkeskommunen eller kommunen.

Liberaleren publiserte en artikkel i 2007 som tar for seg forskjellen mellom privatisering og konkurranseutsetting.

1 kommentar:

Alexander - Konkurranseutsetting sa...

Alle, både offentlige og private virksomheter har alt å vinne på å konkurranseutsette flest mulig innkjøp.

Om vi skal privatisere tjenester eller ikke, er en helt annen diskusjon.

Lett å blande.