tirsdag 11. august 2009

Sosialdemokrater som ikke bryr seg om ideologien

Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på bysaken, fordi den er latterlig. Det er latterlig at politikerne skal befatte seg med slike saker. Grenser for politikk, er et ekstremt godt motto med tanke på den siste utviklingen mellom Nordkapp og Hammerfest.

Det er fascinerende at både Nordkapp og Hammerfest styres av sosialdemokrater som i festtaler snakker varmt om å dele godene, vise solidaritet også videre, også videre. Ideologiske tanker er totalt fraværende i bysaken. Det er skummelt for et lavmål det er mulig å ramle ned på for politikere, eller for byråkrater som må følge politiske vedtak.

Nordkapp kommune og Hammerfest kommune har utfordringer som står i kø. Det er på tide å ta fatt på utfordringene, istedenfor å spille på en vanvittig patriotisme hos befolkningen i begge kommunene.

Ingen kommentarer: