torsdag 13. august 2009

Litt om skatt

Jeg skrev om skatt og skattedebatten på Liberaleren i dag og lenket faktisk til finnmarkskandidaten Otto Strand som har blitt intervjuet av Radio Nordkapp.

Skatt er et verdispørsmål. Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne, og i dag har politikerne altfor stor makt over oss. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor.

Ingen kommentarer: