tirsdag 11. august 2009

Foreldrene skal sørge for maten – lærerne skal sørge for matten!

Som motstander av skattefinansiert matservering på skolene, er jeg ekstremt fornøyd med dagens utspill fra Høyre. Riktig nok vil Høyre bruke mye, ekstremt mye penger på skolen, men det er til lærerkompetanse som vil gi bedre læring for elevene.

Kravene til lærerne vil øke de neste årene. Eller kravene må øke om norsk skole skal bli bedre. Derfor er det riktig å satse på kompetanseheving når vi først har en offentlig, skattefinansiert skole. Lærerne må bli bedre rustet til å takle faglige utfordringer.

Høyres garanti er, for oss som er motstandere av skattefinansierte matpakker, helt herlig:
Høyre garanterer at vi ikke skal bruke en krone på mat, frukt og grønt! Vi skal derimot bruke ressursene på flere og bedre lærere, og sørge for å styrke etter- og videreutdanningen.

1 kommentar:

Nyland sa...

Skolesaken er en sak hvor Høyre vinner mange stemmer. "Foreldrene står for maten, lærerne står for matten"