fredag 7. august 2009

Stor kommunal gjeld

Radio Nordkapp melder at Nordkapp ligger på 11.plass i gjeld pr. innbygger. 76 358 kroner er hver innbygger lånebelastet med av Nordkapp kommunestyre.

Den høye gjelden beviser at kommunestyrerepresentantene har vært dårlige til å prioritere. Samtidig har renoveringen av Honningsvåg skole mye av æren for 11.plassen, selv om jeg regner med at kommunestyret hadde brukt penger på noe annet enn skolen dersom renoveringen ikke hadde blitt foretatt.

Forøvrig er det synd i borgerne i Hammerfest. Politikerne i byen der Raymond Robertsen bor, topper listen med en lånegjeld på 139 145 kroner pr. innbygger. En slik sum kan ikke karakteriseres på en annen måte enn at politikerne i Hammerfest lider av betongsyken. Også der er det sosialdemokrati for alle pengene.

Høy lånegjeld er ikke et stort problem med dagens rentenivå, men rentene kommer ikke til å være lave til evig tid. Høyere styringsrente vil forverre den økonomiske situasjonen til Nordkapp kommune dramatisk.

Ingen kommentarer: