onsdag 5. august 2009

Leif Gustav Olsen blir ny havnefogd

Leif Gustav Olsen blir ny havnefogd i Nordkapp. Han er èn av søkerne til stillingen, og jeg er sikker på at han får jobben dersom han vil ha den.

Det er styret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS som ansetter daglig leder i selskapet.

Olsen er i dag fungerende havnefogd. Han er også sjef for Teknisk sektor, og har vært det i mange år. Han kjenner havna godt og samarbeider veldig godt med styret i selskapet.

Spenningen i denne saken er Teknisk sektor. Hva skjer når kommunens sterke mann slutter? Utviklingen blir spennende, og kanskje er tiden inne for en fullstendig omorganisering av tjenester som i dag organiseres av sektoren som har ansvar for kompliserte oppgaver som vann og avløp, for å nevne to viktige oppgaver.

Ingen kommentarer: