mandag 22. september 2008

Kvinner sliter i rådmannsjobben

Det er få kvinner i rådmannsstillingen, og kvinner som innehar en slik stilling blir ikke så lenge i jobben, ifølge Kommunal Rapport.

Kun 18 prosent av de drøyt 400 rådmannsstillingene var i fjor besatt av kvinner. Over halvparten av kvinnelige rådmenn i landets kommuner forlater jobben etter bare ett år, og bare én av ti kvinnelige rådmenn sitter fortsatt etter fire år.

Da Arnhild Ramseng sluttet i stillingen i Nordkapp, ble hun bare èn av mange i en sørgelig statistikk.

I Nordkapp pågår det en prosess med å ansette en ny rådmann. Kvinner oppfordres til å søke!

Ingen kommentarer: