fredag 19. september 2008

Budsjettarbeidet har startet

I dag har formannskapet eller budsjettutvalget møte. Jeg håper utvalget gjør den jobben som skal gjøres i forbindelse med budsjettet for 2009. Jobben bør være politiske diskusjoner om prioriteringer og forslag fra de ulike representantene. Det er nå Høyre og Fremskrittspartiet skal danne grunnlaget for å sette sitt preg på budsjettet, men da representantene fra disse to partiene fremme forslag, og dermed legge føringer på debatten.

Det hjelper ikke, slik spesielt Høyre har tradisjon for, å være kritisk til kommuneøkonomien fra kommunestyrets talerstol, samtidig som partiet har støttet hovedtrekkene i budsjettet som er vedtatt.

Budsjettutvalg er en god plass å starte med å drive politikk!

Jeg lurte litt på om jeg skulle komme med noen forslag som de borgerlige representantene bør fremme. Det er fristende, men jeg drøyer litt. Mange av forslagene som medlemsmøtet til Høyre og FrP gikk inn for, er en veldig god start.

Lars Helge Jensen vil sikkert svare at det er vanskelig å gjøre slik jeg foreslår på grunn av avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Mitt motsvar er enkelt: Avtalen er død. Veldig lite av det partiene var enige om etter valget i fjor, er fulgt opp i praktisk politikk.

Ingen kommentarer: