onsdag 24. september 2008

Kuttforslag fra rådmannen

Da har jeg sett på kuttlisten som rådmannen legger frem for budsjettutvalget. Ingen bomber. Det ligner litt på listen fra i fjor som politikerne forkastet.

Det er ikke alle forslagene fra rådmannen som er god Høyre-politikk. Forslagene eller utkastet innebærer valgmuligheter for politikerne.

Hvis jeg skal få beklage noe, er det at politikerne omtrent ikke har jobbet med budsjett i partisammenheng det siste året. Dermed har ikke rådmannen fått muligheter til å utrede saker som skiller partiene fra hverandre. Jeg har gang på gang i bloggen nevnt fellesforslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet. Mange av disse forslagene ville gitt kommunen en bedre kurs, samtidig som Høyre og Fremskrittspartiet fikk markedsført at vår kurs er annerledes enn den sosialdemokratiske kursen som Nordkapp kommune er drevet etter. Den kursen har vært mislykket, og jeg sitter med en rar følelse på at politikerne ikke makter å endre kursen.

Jeg vil anta at rådmannens forslag blir presentert både i Radio Nordkapp og i Finnmarksposten.

Ingen kommentarer: