onsdag 10. september 2008

Lotto for bedre kommuneøkonomi

Det er positivt at ordningen er frivillig, men Lotto vil ikke forbedre økonomien til Eidskog kommune.

En del innbyggere i Eidskog har startet et spillelag. De spiller Lotto og eventuelle gevinster skal gå til kommunen slik at økonomien blir bedre.

Det er en litt morsom gimmick, men det er alt. Skal Eidskog forbedre økonomien må politikerne foreta kutt. Eller sette grenser for politikk gjennom sterke prioriteringer: Hva skal kommunen ta seg av, hva er oppgaver for andre? Lottoprosjektet kommer ikke å bli vellykket. Driftskostnadene er for høy i Eidskog kommune, og uten politiske grep på driften vil kommunestyret fortsatt slite med både budsjett og regnskap.

Hvis noen hadde kommet med et tilsvarende forslag i Nordkapp, hadde jeg sagt nei til å delta. Nordkapp kommune har dårlig økonomi, eller elendig økonomi, men vi har nok penger. Kommunen bruker ressursene på en dårlig måte.

Det hører med til historien at lottolaget har innkassert sin første gevinst. Den ble på kroner 3750. Jeg må legge til at innsatsen var mellom 4000 og 5000 kroner. Også dette sosialdemokratiske prosjektet kommer til å bli en økonomisk fiasko.

Ingen kommentarer: