torsdag 18. september 2008

Cruiseskipene berget Nordkapp-sesongen

Alle som har en følelse av mindre turisttrafikk i år sammenlignet med i fjor, har nok rett i sine antakelser. Statistikken for Nordkapp Bompengeselskap viser nedgang i trafikken i alle kategorier i juli og august. Det var også, samlet sett, en nedgang i juni, selv om noen av kategoriene økte.

Konklusjonen er at cruisetrafikken berget Nordkapp-turismen i år. Det var en økning på 8 cruiseskip i 2008 i forhold til 2007. 100 skip i 2007 og 108 i 2008.

Tallene fra Veidnes vil bli lagt ut på hjemmesidene til Nordkapp Bompengeselskap.

Tallene vil videreføre debatten om Nordkapp-avgiften som blant annet Torger Samuelsen har sterke meninger om. Ettersom Samuelsen, som er SV-politiker, ikke aksepterer eiendomsrettigheter, er jeg programforpliktet til å være uenig med han. Så lenge en privat aktør fester Nordkapp-tomten, må aktøren få drive sin butikk på området uten trusler om ekspropriering slik han Torger truet Rica-ledelsen med i NRK. Dagens avtale går ut i 2018, og inntil da bør politikerne akseptere Rica sin rett til å drive Nordkapp-hallen. Når avtalen skal fornyes kan lokalpolitikerne fremme sine krav.

Det kommer påstander om at Rica ikke bidrar til verken staten eller kommunen. Beløpet som ofte nevnes er summen som Nordkapp Reiseliv får fra inngangsbillettene på Nordkapp. Jeg må minne om at Rica, på lik linje med andre bedrifter i Norge, betaler veldig mye skatter og avgifter, og bidrar på den måten til at Torger Samuelsen og andre politikere kan prioritere skattefinansierte skoler og skattefinansiert helsevesen.

Ingen kommentarer: